เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง

โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

โรงพยาบาลท่าวังผา และเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ต้องนอนพักรักษาตัวเป็นเวลานาน รวมทั้งมักไม่มีญาติมาเฝ้าดูแล จึงต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางกายและใจ  โรงพยาบาลท่าวังผาจึงมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือสังคมตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จึงจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีถวายในหลวงขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ต่อสังคม สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

 

คลิ๊กดูรายละเอียด โครงการเยาวชนจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน