เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

 

โรงพยาบาลท่าวังผา เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลการดำเนินงาน โครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีมาก และดีมากต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมทีเค.พลาเลช

 

 

 

 

 

คอมเมนต์   

0 #3 profile5525 2561-11-02 20:19
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://sandra-grams-fotografie.de/guestbook/public/img-1539195962.jpg
อ้างอิง
0 #2 โปรเน็ต ais 2559-02-19 12:52
เพราะเป็นโปร12c allที่ลูกค้าส่ว นใหญ่ใช้งานกันอ ยู่ในปัจจุบัน
เรารวบรวมมาใว้ต รงนี้แล้วเพื่อเ ป็นแนวทางในการต ัดสินใจเลือกสมั ครโปรโมชันโปมชั ่น เอไอเอส 12call ไม่ว่าจะเป็นโปร โมชันเน็ต AIS 12Call ไม่จำกัด
อ้างอิง
0 #1 โปรเน็ต ais 2559-01-26 06:25
โปรโมชันใหม่ที่ เลือกเปลี่ยนจะถ ูกเปลี่ยนก็ต่อเ มื่อโปรเก่าหมดอ ายุลงเท่านั้น ข้อนี้ท่านไม่ต้ องคิดมากอะไรนะค ่ะเมื่อโปรหลักเ ก่าหมดตามบิล ระบบจะเปลี่ยนเป ็นโปรใหม่ให้เอง
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช