เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

 

ฝ่าย / ห้อง หมายเลขภายใน
ฝ่ายบริหาร 101 , 102
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 105
ห้องผู้อำนวยการ 103
ฝ่ายประกันสังคม / โสด 104
ฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 158
ห้องตรวจ 1 106
ห้องตรวจ 2 107
ห้องตรวจ 3 108
ห้องฉุกเฉิน (ER) 109
ห้องบัตรเวชระเบียน 110
หน้าห้องตรวจ 111
ห้องผ่าตัด (OR) 112
ห้องคลอด (LR) 113
ห้องฟัน 114
กลุ่มเวชปฏิบัติและครอบครัว (ชั้นบน) 115
ห้อง X-ray 116
ห้องพักแพทย์ 117
ห้องชันสูตร (Lab) 118
ห้องยา 119
ร้านค้าสหกรณ์ 120
ตึกผู้ป่วยใน (WARD)  121 , 147
ห้องครัว 122
โรงซักฟอก 123
กลุ่มเวชปฏิบัติและครอบครัว (ชั้นล่าง) 125
คลินิกเบาหวานและโรคเรื้อรัง (NCD) 126
พนักงานขับรถยนต์ 129
แพทย์แผนไทย 130
ตึกสงฆ์ 131
ห้องพักแพทย์ (ตึกสงฆ์) 132
ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 143
ห้องการเงิน 145
งานซ่อมบำรุง 146
ตู้ยาม 148
ห้องสวัสดิการสังคม 149
ห้องพัสดุ 150
โรงผลิตน้ำดื่ม 151
ห้องจ่ายกลาง (Supply) 152
ร้านอาหารบัวผัน 154
ห้องกลุ่มการพยาบาล 153
หน้าห้องฉุกเฉิน 166
ห้องประชุมใหญ่ 167
ห้องคนงานทำความสะอาด 168
ห้องกายภาพ
169