เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: ข่าวสารประกาศงานจัดชื้อจัดจ้าง :::

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม  จำนวน 7 ห้อง โรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลิ๊กดูรายละเอียด...  1 ก.ค. 2564 พัสดุ
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม  จำนวน 7 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิ๊กดูรายละเอียด...  14 มิ.ย. 2564 พัสดุ
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ โรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด...  26 ธ.ค. 2561 พัสดุ
 แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการจัดชื้อ - จัดจ้าง คลิ๊กดูรายละเอียด...  26 ธ.ค. 2561 พัสดุ
 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อ - จัดจ้าง คลิ๊กดูรายละเอียด...  19 ธ.ค. 2561 พัสดุ
 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปรงใสในการจัดชื้อ - จัดจ้าง โรงพยาบาลท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด...  26 ธ.ค. 2561 พัสดุ