เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: ข่าวสาร ประกาศ งานจัดชื้อ - จัดจ้าง :::

 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ โรงพยาบาลท่าวังผา    คลิ๊กดูรายละเอียด...

- แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้านการจัดชื้อ - จัดจ้าง    คลิ๊กดูรายละเอียด...

- แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อ - จัดจ้าง    คลิ๊กดูรายละเอียด...

- กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปรงใสในการจัดชื้อ - จัดจ้าง โรงพยาบาลท่าวังผา    คลิ๊กดูรายละเอียด...