เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: ผลการจัดชื้อ - จัดจ้าง ::: 

 ประกาศ ผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม คลิ๊กดูรายละเอียด... 13 ธ.ค. 2562 พัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊กดูรายละเอียด... 18 ส.ค. 2562 พัสดุ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dexamethasone ๔ mg/๑ ml solution for injection,๑ ml ampoule กล่องละ ๕๐ amplues จำนวน ๓๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Budesonide ๒๐๐ mcg/๑ dose pressurised inhalation,suspension,๒๐๐ dose actuation จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ferrous fumarate ๔๔ mg/๐.๖ ml oral drops, suspension,ขวดละ ๑๕ ml จำนวน ๓๖๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Albendazole ๒๐๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑๖๐ กล่อง และCompound cardamon tincture ๑.๘ ml/๑๕ ml+strong capsicum tincture ๖๐ mcl ๑๕ ml+strong ginger tincture ๒๔ mcl/๑๕ ml oral solution,๑๘๐ ml bottle จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin ๔๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๔๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NG tube No.๑๖ จำนวน ๑๐๐ เส้น , Micro slide ขอบเรียบ สีแดง จำนวน ๕๐ กล่อง , ใบมีดผ่าตัดคาร์บอน เบอร์ ๑๕ จำนวน ๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thoracic Catheter No.๓๒ จำนวน ๑๐ เส้น. Urine Strip ๒ parameter จำนวน ๑๐ กล่อง และ Gauze bandage แบบพับ ๓x๔ นิ้ว X ๘ ชั้น แพ็คละ ๑๐๐ แผ่น จำนวน ๖๐๐ ห่อ คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chromic catgut ๒/๐RH ๔๐ mm จำนวน ๕ โหล, Brilon,USP ๒/๐ ๒๖ mm. จำนวน ๕ โหล และ Brilon,USP ๕/๐ ๑๖ mm. จำนวน ๕ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Losartan potassium ๕๐ mg film-coated table กล่องละ ๓๐๐ เม็ด จำนวน ๒๔๐ กล่อง และ Dopamine hydrochloride ๒๕ mg/๑ ml concentrate for solution for infusion,๑๐ ml ampoule กล่องละ ๑๐ ampules จำนวน ๑๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ ml syrup,๖๐ ml bottle จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด, Paracetamol ๑๒๐ mg/๕ ml ๖๐ ml bottle จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด และ Antimony potassium tartrate ๑.๒ mg/๕ ml + liquorice ๖๐๐ mcl/๕ ml oral suspension,๖๐ ml จำนวน ๒,๕๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ lbuprofen ๒๐๐ mg film-coated table กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chloramphenicol ๑ g/๑๐๐ ml ear drops,solution, ๑๐ ml bottle จำนวน ๑๐ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated table กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด กล่องละ ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลว จำนวน ๓,๑๙๓ กิโลกรัม คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม
 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium chloride ๙๐๐ ml/๑๐๐ ml solution for injection/infusion, ๑๐๐ ml bag จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... 22 เม.ย. 2562 เภสัชกรรม

********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ ml syrup,๖๐ ml bottle จำนวน ๒,๕๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation,suspension,๑๒๐ dose actuation จำนวน ๑๗๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  Amlodipine ๕ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ ๒๐ หยด กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Omeprazole ๒๐ mg capsule กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๔๐ กล่อง, Hydrochlorothiazide ๒๕ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๖๐ กล่อง, Propranolol HCL ๑๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๒๐ กล่อง , Amitriptyline HCL ๑๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๓๖ กล่อง และ Salbutamol ๒ mg/๕ ml syrup,๖๐ ml bottle จำนวน ๕๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อinsulin human ๓๐ iu/๑ ml+isophane insulin ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection,๓ ml cartridge กล่องละ ๕  cartridge จำนวน ๒๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Doxazosin ๔ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน  ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorphenamine maleate ๔ mg+phenylephrine hydrochloride ๑๐ mg table กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aspirin ๘๑ mg gastro-resistant table กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Syringe disposable ๑ ml กล่องละ ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑๘ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หูฟังแพทย์รุ่นผู้ใหญ่และเด็ก  สีดา จำนวน ๑ ชิ้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Lidocaine HCL injection ๑ %x/v ๒๐ ml Vial จำนวน ๓๐๐ vialและ  Lidocaine HCL injection ๑ %x/v ๒๐ ml Vial จำนวน ๕๐ Vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Betamethasone ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream,๕  g tube จำนวน ๕๐ โหล, Triamcinolone acetonide ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream,๕  g tube จำนวน ๕๐ โหล, Domperidone ๕ mg/๕ ml oral suspension, ๓๐ ml bottle ลังละ ๕๐ ขวด จำนวน ๑๐ ลัง และ Hyoscine butylbromide ๕ mg/๕ ml oral liquid,๓๐ ml bottle ลังละ ๕๐ ขวด จำนวน ๑๐ ลัง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dextrose ๕๐ g/๑๐๐ ml solution for injection/infusion,๕๐ ml vial จำนวน ๕๐๐ vival และ Thiamine ๑๐๐ mg/๑ ml solution for injection,๑ ml ampoule กล่องละ ๑๐ amplues จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Salbutamol ๕๐๐ mg/๑๐๐ ml nebuliser solution,๒๐ ml bottle แพ็คละ ๑๐ ขวด  จำนวน ๑๐ แพ็ค และ Fenoterol hydroxide ๕๐ mg /๑๐๐ ml+ipratropium bromide ๒๕ mg/๑๐๐ ml nebuliser solution,๒๐ ml bottle แพ็คละ ๑๐ ขวด จำนวน ๒๐ แพ็ค คลิ๊กดูรายละเอียด..| 10 เม.ย. 2562

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Aluminium hyroxide ๗๕๐ mg/๑๕ ml+magnesium hydroxide ๓๐๐ mg /๑๕ ml oral suspension,๒๔๐ ml bottle จำนวน ๑,๘๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Simvastatin ๒๐  mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nitroglycerin ๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,๑๐ ml ampoule จำนวน ๑๐ ampoule คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Norfloxacin ๔๐๐ mg film-coated table กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หูฟังแพทย์รุ่นผู้ใหญ่และเด็ก  สีดา จำนวน ๓ ชิ้น ลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ Cacium carbonate ๖๐๐ mg table กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Glove disposable No.S จำนววน ๒๐๐ กล่อง และ  Mask disposable จำนวน ๒๐๐ กล่องคลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วอร์คเกอร์อลูมิเนียม จำนวน ๑๒ ตัว , ไม้เท้าแบบ ๓ ขา หัวฆ้อน จำนวน ๑๒ อัน , ไม้เท้าอลูมิเนียม ก้านร่ม จำนวน ๑๒ อัน และยางรองไม้ค้ำยัน จำนวน ๒๔ อัน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หมวกดีสโพส ห่่อละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ ห่อ คลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไม้ค้ำยัน ขนาด ๔๖ นิ้ว จำนวน  ๑๒ คู่ , ไม้ค้ำยัน ขนาด ๔๘ นิ้ว จำนวน  ๑๒ คู่ , ไม้ค้ำยัน  ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน  ๑๒ คู่ ,  ไม้ค้ำยัน ขนาด ๕๒ นิ้ว จำนวน  ๑๒ คู่ และไม้ค้ำยัน ขนาด ๕๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ คู่  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 9 เม.ย. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Potassium chloride ๕๐๐ mg/๕ mL syrup, ๒๕๐ mL bottle จำนวน ๑๐๐ ขวด  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Atenolol ๕๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๗๕๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial จำนวน ๕๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เข็มเจาะเลือด กล่องละ ๓๐ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injectuon, ๓ mL cartridge กล่องละ ๕ cartridge จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial จำนวน ๑๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ แพ็คละ ๑๐ ก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ แพ็ค คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hematocrit tude (Red) กล่องละ ๑๐ หลอด จำนวน ๕ กล่อง, Urine Strip ๒ parameter ๑๐ กล่อง และPregnancy Test กล่องละ ๑๐๐ test จำนวน ๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เฝือกนิ้ว ๑/๒ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ โหล และเฝือกนิ้ว ๑ นิ้ว x ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrocortisone ๑๐๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial จำนวน ๑๐๐ vial และMetronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial จำนวน ๕๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ibuprofen ๔๐๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๕๐๐ จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Glucose ๓.๓๗๕ g + potassium  chloride ๓๗๕ mg + sodium chloride ๖๕๐ mg + sodium citrate dihydrate ๗๒๕ mg granules for oral solution, ๑ sachet กล่องละ ๕๐ ซอง จำนวน ๑๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Nifedipine ๒๐ mg prolonged-release tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐๐ กล่อง   คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Elastic Bandage ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล, Elastic Bandage ๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล และElastic Bandage ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Betamethasone dipropionate ๑๐๐ mg/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can จำนวน ๒๐ กระปุก  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablrt กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง   คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Phytommenadione ๒ mg/๑ mL solution for injection, ๕๐๐ mcL ampoule กล่องละ ๒๕ ampules จำนวน ๑๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเด็ก ๕๐ ชิ้น จำนวน ๘ กล่อง, เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส ๒๒ จีx๑ นิ้ว จำนวน๔๐ กล่อง, Syringe disposable ๑๐ ml จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๓๖ กล่อง และ Syringe disposable ๓ ml จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๙๐ กล่อง   คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สำลีก้อน ๐.๓๕Gx๔๕๐G จำนวน ๔๕ ถุง และสำลีม้วน ๔๕๐ g จำนวน ๔๘ ม้วน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sertraline ๕๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๑๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu powder and solvent for solution for injection, ๑ vial จำนวน ๒๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดน้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ ๒๐ หยด กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑๖ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Normal saline ๐.๙% solution for infusion, ๑ L bag จำนวน ๓๐๐ ถุง และsodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๕๐๐ ขวด  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Spironolactone ๒๕ mg กล่อง ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial กล่องละ ๕๐ vial  จำนวน ๖๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ lnsulin human ๓๐ ui/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓  mL cartridge กล่องละ ๕ cartidge จำนวน ๒๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray, suspension, ๑๒๐ dose bottle จำนวน ๑๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sterile ๓ นิ้ว x๒๐๐ M ขอบเรียบจำนวน ๑๐ ม้วน, ซอง Sterile ๕ นิ้ว x ๒๐๐ M ขอบเรียบ จำนวน ๑๐ ม้วน และซอง Sterile ๖ นิ้ว x ๒๐๐ M ขอบเรียบ จำนวน ๑๐ ม้วน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Enalapril mateate ๕ mg กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๔๐ กล่อง และLactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle จำนวน ๑๒๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Chloramphenicol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕  mL bottle จำนวน ๔๐ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dextromethorphan hydromide ๑๕ mg coated tablet ขวดโหลละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ ขวดโหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg table ขวดโหลละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐ ขวดโหล และColchicine ๖๐๐ mcg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Paracetamol ๕๐๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๕๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation จำนวน ๒๑๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จำนวน ๑๗๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 มี.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ipatropium Br,anhydrous ๒๐ mcg + Fenoterol HBr ๕๐ mcg ๒๐๐ dose/box จำนวน ๕๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 25 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Chlorhexidine gluconate ๒ g/๑๐๐ mL solution, ๔๐๐ mL พร้อมหัวสเปรย์ จำนวน ๑๐ ขวด และ Ethyl alcohol ๖๙% hard gel ๔๕๐ ml จำนวน ๖๐ ขวด  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 25 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หน้ากากป้องกันโรค N๙๕ ๑๘๗๐ กล่องละ ๒๐ ชิ้น จำนวน ๓๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 25 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Metformin hydrochloride ๕๐๐ mg กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๓๘๐ กล่อง และKetoconazole ๒๐๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 25 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Morphine sulfate ๑๐ mg prolonged-release tablet กล่องละ ๓๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง, Morphine sulfate ๑๐ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule กล่องละ ๑๐ ampule จำนวน ๗๐ กล่อง และ Morphine sulfate ๑๐ mg/๕ mL oral solution, ๖๐ mL bottle จำนวน ๘๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซองซิปใส ขนาด ๑๐x๑๕ ซม. จำนวน ๑๒๕ กิโลกรัม, ซองซิปใส ขนาด ๑๕x๒๓ ซม. จำนวน ๗๕ กิโลกรัม, ซองซิปใส ขนาด ๘x๑๒ ซม. จำนวน ๗๕ กิโลกรัม และขวดพลาสติกขนาด ๓๐ ซีซี จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Chlorhexidine gluconate ๔g/๑๐๐ mL cutaneous solution, ๕ L gallon จำนวน ๑๐ แกลอน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Aciclovir ๔๐๐ mg กล่องละ ๗๐ เม็ด จำนวน  ๗๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial จำนวน ๑๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Amoxicillin ๒๕๐ mg capsule, hard กล่องละ  ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Tramadol hydrochloride ๕๐ mg capsule, hard กล่องละ ๒๕๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Valproate sodium ๑ g/๕ mL oral solution, ๖๐ mL bottle จำนวน ๕๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrogel ๒๕ g กล่องละ ๑๐ หลอด จำนวน ๒ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge กล่องละ ๕ cartidge จำนวน ๒๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Betahistine mesilate ๖ mg กล่องละ  ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Itraconazole ๑๐๐ mg capsule กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hypromellose ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๑๐ mL bottle จำนวน ๒๐ โหล, Gramicidin ๒๕ mcg/๑ mL + neomycin sulfate ๒ mg/๑ mL + polymyxin bsulfte ๕,๐๐๐ iu/๑ mL eye drops, solution, ๕  mL bottle จำนวน  ๑๐ โหล และChloramphenicol ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, ๕ mL bottle จำนวน ๑๐ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Nellcor Finger Probe For Mindray BeneHeart D๖ จำนวน ๑ เส้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Griseofulvin ๕๐๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๔๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 18 ก.พ. 2562 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ethinylestradiol ๓๐ mcg + levonorgtrel ๑๕๐ mcg coated tablet, ๒๘ tablets pack กล่องละ ๕๐ แผง จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๓๐๐ ขวด,Normal saline ๐.๙% solution for ifusion, ๑ L bag จำนวน  ๕๐๐ ถุง, Water irrigation, ๑ L bottle จำนวน ๑๐๐ ขวด และDEXTROSE ๕% IN ๑/๓ STR. SALINE solution for infussion, ๕๐๐ mL bag จำนวน ๒๐๐ ถุง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Methimazole ๕ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง, Warfarin Sodium ๒ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง และ Warfarin Sodium ๓ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dipotassium clorazepate ๕ mg capsule, hard กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Allopurinol ๑๐๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Gauze bandage ๒ นิ้ว x ๖ หลา จำนวน ๑๐๐ โหล, Gauze bandage ๓ นิ้ว x ๖ หลา จำนวน ๑๐๐ โหล และ Gauze bandage ๔ นิ้ว x ๖ หลา จำนวน ๑๐๐ โหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ  ซอง Sterile ๒ นิ้ว x ๑๐๐ M ซ้อนขอบ จำนวน ๕ ม้วน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ ๒๔x๔ นิ้วx๓ หลา จำนวน ๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hyperfix ๑๐ cm x ๑๐ m จำนวน ๒๐ กล่อง,Endo tube ขนาด ๗.๕ มม. จำนวน ๔๐ เส้น และ Endo tube ขนาด ๖.๐ มม. จำนวน ๑๐ เส้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Theophyline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๗๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Amlodipine ๕ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ferrous Fumarate ๔๕ mg/๐.๖ mL oral drops, suspension, ขวดละ ๑๕ mL จำนวน ๓๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Gemfibrozil ๓๐๐ mg capsule, hard, กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ ๒๔x๖ นิ้วx๓ หลาจำนวน ๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation จำนวน ๑๗๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Mask disposable จำนวน ๔๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Paracetamol ๕๐๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน  ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Chlorpromazine hydrochloride ๕๐  mg coated tablet ขวดละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๕ ขวดโหล และ Lorazepam ๕๐๐ mcg tablett ขวดโหลละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ ขวดโหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Lysine + multivtamins syrup, ๖๐ mL bottle จำนวน ๕๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ออกซิเจนเหลว จำนวน ๓,๓๐๑ กิโลกรัม  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 12 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Allopurinol ๑๐๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Simvastatin ๔๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน  ๔๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle จำนวน ๒,๕๐๐ ขวด, Ibuproen ๑๐๐ mg/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle จำนวน ๒๕๐ ขวด , Brown mixture oral suspension, ๖๐ mL จำนวน ๓,๕๐๐ ขวด และMetoclopramide hydrochloride ๑๐  mg/๒ mL solusion for injection, ๒ mL ampoule จำนวน ๑,๐๐๐ amplues คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Simvastatin ๒๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง, Ethyl alcohol ๗๐ mL/๑๐๐ mL cutaneous solusion, ๖๐ mL bottle จำนวน  ๑,๐๐๐ ขวด และ Ethyl alcohol ๗๐ mL/๑๐๐ mL cutaneous solusion, ๔๕๐ mL bottle จำนวน  ๓๒๐ ขวด   คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Streptokinase ๑.๕ MU powder for injection, ๑  vial จำนวน ๔ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Metronidazloe ๔๐๐  mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐ กล่อง และ Salbutamol ๒ mg ขวดละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐ ขวดโหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สายProbe spO๒ For Masimo Rad ๕๗ (Adult) จำนวน ๑ เส้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงมือทำคลอด NO.๖.๕ จำนวน ๖ คู่ และถุงมือทำคลอด NO.๗.๕ จำนวน ๖ คู่ คลิ๊กดูรายละเอียด..  | 11 ก.พ. 2562

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Three way connecta กล่องละ ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑๐ กล่อง และ สายเอคเทนชั่น ๕๐ ซม.  (๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Brilon,USP ๓/๐ ๑๙ mm. จำนวน ๒๐ โหล, Brilon,USP ๔/๐ ๑๙ mm. จำนวน ๒๐ โหล, Brilon,USP ๕/๐ ๑๖ mm. จำนวน ๕ โหล และไม้ PAS SMEAR (NON STERILE) จำนวน ๑๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซอง Sterile ๒ นิ้ว x ๒๐๐ M ขอบเรียบ จำนวน ๑๐ ม้วน, ซอง Sterile ๔ นิ้ว x ๒๐๐ M ขอบเรียบ จำนวน ๕ ม้วน และ Urine Bag ๒,๐๐๐ ML เทล่าง จำนวน ๔๐๐ ถุง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Glove Disposable No.XS จำนวน ๒๐๐ กล่อง, Glove Disposable No.S จำนวน ๔๐๐ กล่อง, Glove Disposable No.M จำนวน ๒๐๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ถุงมือ sterile No.๖.๕ จำนวน ๓,๐๐๐ คู่ และถุงมือ sterile No.๗.๕ จำนวน ๑,๕๐๐ คู่ คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Domperidone ๕ mg/๕ mL oral suspension, ๓๐  mL bottle ลังละ ๕๐ ขวด จำนวน ๑๐ ลัง และ Hyoscine butylbromide ๕  mg/๕ mL oral liquid, ๓๐ mL bottle ลังละ ๕๐ ขวด จำนวน ๑๐ ลัง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Comply EO indicator กล่องละ ๒๔๐ ชิ้น จำนวน ๑ แพ็ค และ Comply indicator กล่องละ ๒๔๐ ชิ้น จำนวน ๑๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Syringe disposable ๕ ml จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๗๒ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Simeticone ๘๐ mg chewable table กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง และ Silver sulfadiazine ๑ g/๑๐๐ g cream, ๕๐๐ g can จำนวน ๑๐ กระปุก คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Budesonide ๒๐๐ mcg/๑ dose pressusrised inhalation, suspension, ๒๐๐ dose actuation จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, haed ขวดละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ ขวดโหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium bicarbonate ๓๐๐ mg ขวดละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ ขวดโหล คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สมุนไพรอบแห้ง จำนวน ๑๐๐ ห่อ และ ลูกประคบสมุนไพรแห้ง จำนวน ๑๖๗ ลูก คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ranitidine ๑๕๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด, Magnesium hydroxide ๑.๒ g/๑๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle จำนวน ๕๐๐ ขวด, Furosemide ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule จำนวน ๑,๐๐๐ ampluesและ Isossrbide ๑๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Cetirizine hydrochloride ๑๐ mg กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 5 ก.พ. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sulfasalazine ๕๐๐ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง, Warfarin sodium ๓ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง และWarfarin Sodium ๒ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge กล่องละ ๕ cartidge จำนวน ๒๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension จำนวน ๑๗๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ๒๐ หยด จำนวน ๑๐๐ ชิ้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Silymarin ๗๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Nifedipine ๒๐ mg prolonged-release tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injectuon, ๓ mL cartridge กล่องละ ๕  cartridge จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Carvedilol ๖.๒๕ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๓๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Doxazosin ๔ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Methotrexate ๒.๕ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium chloride ๑๕g/๑๐๐ mL rectal solution, ๑๐ mL bottle กล่องละ ๑๐ ขวด จำนวน ๑๐ กล่อง  และDibasic sodium phophate ๗g/๑๑๘ mL + monobasic sodium phosphate ๑๙ g/๑๑๘ mL rectal solution, ๑๓๓ mL bottle จำนวน ๒๔๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrocortisone ๑๐๐ mg powder for solution for injection, ๑  vial จำนวน ๑๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ ๒๔x๖ นิ้วx๓ หลาจำนวน ๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Water irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๑๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Water solution for injection, ๑๐ mL unit dose กล่องละ ๑๐๐ dose จำนวน ๓๖ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 22 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ ๒๐ หยด กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส ๑๘Gx๑-๑/๔ นิ้ว จำนวน ๕ กล่อง, เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส ๒๐Gx๑-๑/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ กล่อง, เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส ๒๔Gx๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เข็มฉีดยา ๑๘ จี x๑-๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ กล่อง, เข็มฉีดยา ๒๔ จี x๑ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ กล่อง และเข็มฉีดยา ๒๓ จี x๑-๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ กล่อง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solusion for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ipatropium Br,anhydrous ๒๐ mcg + Fenoterol HBr ๕๐ mcg ๒๐๐ dose/box จำนวน ๕๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Salbutamol ๒ mg ขวดละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Suction Tube No.๑๔ จำนวน ๕๐๐ เส้น, suction Tube No.๑๖ จำนวน ๒๐๐ เส้น, ชุดพ่นยา ผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐๐ อัน และสำลีม้วน ๔๕๐g จำนวน ๓๐ ม้วน คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ NG tube No.๑๘ จำนวน ๕๐ เส้น, Elastic Bandage ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล,Elastic Bandage ๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ โหล และFoley Catheter ๒  Way No.๒๐ จำนวน ๕๐ เส้น  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Air way ๙๐  MM จำนวน ๒๐ อัน, Air way ๑๐๐  MM จำนวน ๑๐ อัน, หน้ากากป้องกันเชื้อโรค กันน้ำได้ N๙๕ ๑๘๖๐ กล่องละ ๒๐ ชิ้น จำนวน ๖ กล่อง และหน้ากากป้องกันเชื้อโรค กันน้ำได้  N๙๕ ๑๘๖๐S กล่องละ ๒๐ ชิ้น จำนวน ๒๕ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สำลีก้อน ๐.๓๕Gx๔๕๐G จำนวน ๔๐ ห่อ, Air way ๖๐  MM จำนวน ๑๐ อัน,  Air way ๗๐  MM จำนวน ๑๐ อัน,  Air way ๘๐  MM จำนวน ๒๐ อัน,  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, haed ขวดละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sodium chloride ๙๐๐mg/ ๑๐๐ mL irrigation solusion, ๑ L bottle จำนวน ๓๐๐ ขวด , Normal saline ๐.๙% solusion for infusion, ๑ L bag จำนวน ๕๐๐ ถุง, DEXTROSE ๕% IN ๑/๔ STR. SALINE solusion ๕๐๐ mL bag จำนวน ๒๐ ถุง และ DEXTROSE ๕% IN ๑/๔ STR. SALINE solusion ๕๐๐ mL bag จำนวน ๔๐ ถุง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 21 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag จำนวน ๑๐๐ ถุง, R-CETATE solution for infusion, ๑  L bag จำนวน ๑๐๐ ถุง และ Sterile water solution for infusion, ๑  L bag จำนวน ๔๐๐ ถุง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 8 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Potassium chloride ๕๐๐ mg/๕ mL syrup, ๒๔๐ mL bottle จำนวน ๑๑๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 8 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ PURE OLIVE OIL cutaneous liquid, ๔๕๐ mL bottle จำนวน ๓๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 8 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Losartan potassium ๕๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๓๐๐ เม็ด จำนวน ๒๔๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge กล่องละ ๕ cartidge จำนวน ๒๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Predisolone ๕ mg tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Oxytocin ๑๐ iu/๑ mL concetrate for solution for infusion, ๑ mL ampoule กล่องละ ๑๐๐ ampoule จำนวน ๑ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ lbuprofen ๔๐๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Amlodipine ๕ mg กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial จำนวน ๑๐๐ vial คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Probenecid ๕๐๐ mg film-coated tablet ขวดละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Calcium carbonate ๖๐๐ mg tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Enalapril maleate ๕ mg กล่องละ ๑๐๐๐ เม็ด จำนวน ๑๒๐ กล่อง, Enalapril maleate ๒๐ mg กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๔๐ กล่อง และ Propranolol hydrochloride ๔๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๓ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Bowie Dick test จำนวน ๑๒๐ ชิ้น คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydroxyzine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet กล่องละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Ofloxacin ๒๐๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง และ Verapamil hydrochloride ๔๐ mg coated tablet กล่องละ ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Dimenhydrinate ๕๐ mg tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๓๐ กล่อง และHydroxyzine hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet กล่องละ ๑,๐๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Oxytocin ๑๐ iu/๑ mL concetrate for solution for infusion, ๑ mL ampoule กล่องละ ๕๐ ampoule จำนวน ๓ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Salbutamol ๑๐๐ mcg/๑ dose pressurised inhalatoin, suspension, ๒๐๐ dose actuation จำนวน ๒๐๐ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 4 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hydrogel ๒๕ g กล่องละ ๑๐ หลอด จำนวน ๒ กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 4 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Potassium chloride ๕๐๐ mg tablet ขวดละ ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๒๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 4 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Aluminium hydroxide ๗๕๐ mg/๑๕ mL + magnesium hydroxide ๓๐๐ mg/๑๕ mL oral suspnsion, ๒๔๐ mL bottle จำนวน ๑๘๐๐ ขวด คลิ๊กดูรายละเอียด... | 4 ม.ค. 2562

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Chlorphenamine maleate 4 mg + phenylephrine hydrochloride 10 mg tablet กล่องละ 500 เม็ด จำนวน 60 กล่อง และ Paracetamol 325 mg tablet กล่องละ 1000 เม็ด จำนวน 50 กล่อง คลิ๊กดูรายละเอียด... | 4 ม.ค. 2562 เภสัชกรรม  

 

คลิ๊กดูรายละเอียด...