เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: ผลการจัดชื้อ - จัดจ้าง :::

 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดชื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 19 ธ.ค. 2561 พัสดุ

 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 14 ธ.ค. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ ขนาด 40 ลิตร  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ต.ค. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 24 ก.ย. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ      | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อซอง Sterile หน้ากว้าง 8 นิ้ว (แบบไม่พับ)  คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อซอง Sterile หน้ากว้าง 4 นิ้ว (แบบไม่พับ)  คลิ๊กดูรายละเอียด...    | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อซอง Sterile หน้ากล้าง 5 นิ้ว (แบบไม่พับข้าง)  คลิ๊กดูรายละเอียด...   | 11 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Glove disposable 45  |  10 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม   คลิ๊กดูรายละเอียด... | 11 ก.ย.2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ สายชัคชั่น  เบอร์ 14 , สายชัคชั่น  เบอร์ 16 , Endo tube  ขนาด 6.5 มม. และ Endo tube  ขนาด 7.5 มม. คลิ๊กดูรายละเอียด... | 10 ก.ย.2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเผือกปูน POP เซ็ทตัวเร็ว , เผือกปูน POP เซ็ทตัวเร็ว 24x4นิ้วx3 ม ,หน้ากากป้องกันโรค กันน้ำได้ N95 และ Defibrillator gel คลิ๊กดูรายละเอียด...  |  10 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อไม้ค้ำยันแบบไม้ ขนาด 46 นิ้ว , ไม้ค้ำยั้นแบบไม้ ขนาด 48 นิ้ว , ไม้ค้ำยันแบบไม้ ขนาด 50 นิ้ว และไม้ค้ำยันแบบไม้ ขนาด 52 นิ้ว คลิ๊กดูรายละเอียด... |  10 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Elastic bandage 4 นิ้ว และ Oxygen Cannula ผู้ใหญ่ และ สายสวนปัสสาวะยางแดง เบอร์ 12 คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 10 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อไม้เท้าอลูมิเนียม ก้านร่ม , ไม้เท้าแบบ 3 ขา หัวฆ้อน และวิร์คเกอร์อลูมิเนียม คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 10 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Metformin hydrochloride 500 mg และ Amlodipine 5 mg  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 8 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Activated charcoal 50 g  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 8 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule และ Compound cardamom tincture 1.8 mL/15 mL และ Amitriptyline hydrochloride 25 mg film-coated tablet  คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Phenobarbital 60 mg คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 24 จีx3/4 นิ้ว (เอส-เอล) และ เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส 20 จีx1-1/4 นิ้ว (เอส-เอล) คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ เข็มฉีดยา 26 จีx1/2 นิ้ว และ เข็มฉีดยา 21 จีx1-1/2 นิ้ว คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Syringe disposable 5 ซีซี คลิ๊กดูรายละเอียด... | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ 20 หยด คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อ Clopidogrel 75 mg film-coated tablet  คลิ๊กดูรายละเอียด...  | 6 ก.ย. 2561 เภสัชกรรม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงทันตกรรม แบบไร้สาย  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 20 ส.ค. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 3 ก.ย. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารพักแพทย์  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 3 ก.ย. 2561 พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนน้ำยาเคมีถังดับเพลิง  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 24 ส.ค. 2561 พัสดุ