เนื้อหา

ขอขอบคุณ นางสาวปริศนา สุทธิแสน ช่วยบริจาคโลงศพและเงินอีกจำนวนหนึ่ง

โรงพยาบาลท่าวังผา ต้องขอขอบคุณ นางสาวปริศนา  สุทธิแสน 

ที่ช่วยบริจากโลงศพและเงินอีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ โรงพยาบาลท่าวังผา