เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้ทราบ
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล

โรงพยาบาลท่าวังผา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรท่าวังผา

คุณนงนุช อุ่นใจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เสนอผลงานวิชาการประเภทวาจา

เรื่อง "การพัฒนารูปแบบอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น  อำเภอท่าวังผา"

ในการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธ์แห่งชาติ

ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559

จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช