เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้ทราบ
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล

โรงพยาบาลท่าวังผาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมและดีเด่นในการประชุมวิชาการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน    วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเทวราช

 

1. รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภท Oral presentation คุณณัฐนิช ไชยสลี

เรื่อง "ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนโดยชุมชนมีส่วนร่วม"

2. รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภท Poster presentation คุณพีรัชพล ใจพล

เรื่อง "ผลของการพัฒนาวิธีการทางรังสีเพื่อลดความเสี่ยงในผู้ป่วยใส่เฝือก"

3.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Poster presentation ภญ.วาสนา วันควร

เรื่อง "การประเมินความถูกต้องของการใช้ยาพ่นสูดในคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"

  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช