เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

โรงพยาบาลท่าวังผาขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จบุคลากร

ที่ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ในเวทีวิชาการ R2R แห่งประเทศไทย

วันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

1. คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัยรางวัล  Meta R2R ดีเด่น เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย COPD ในโรงพยาบาลท่าวังผาและชุมชน

2. คุณวิไล  อบเชยรางวัล R2R ปฐมภูมิดีเด่น เรื่อง การพัฒนารูปแบบ ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ "วังว้าโมเดล"

3. คุณศุภลักษณ์  ธนามีรางวัล R2R ทุติยภูมิดีเด่น เรื่อง ผลของการใช้สำลีแอลกอฮอล์สำเร็จ โรงพยาบาลท่าวังผา

 
โรงพยาบาลท่าวังผาได้รับเกียรติให้นำเสนอด้วยวีดีทัศน์ในพิธีเปิดงาน ในหัวข้อ  R2R สู่การเปลี่ยนแปลง
และเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำทีมโดยนพ.ดิเรก  สุดแดน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

 

คอมเมนต์   

0 #2 online casino 2562-11-03 19:29
casino: https://casinoline17.com/
online casino: https://casinoline17.com/
อ้างอิง
0 #1 get more information 2562-10-09 10:05
Just how can you enjoy movies promptly on your TV?One more way to make use of streaming options at Smash hit is to watch them on your tv.
With the ideal hardware, online motion picture rentals can be played through a committed
digital receiver or with specific Televisions or Blu Ray players.
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช