เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: แผนการจัดชื้อจัดจ้าง :::

 ประกาศ เผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม  จำนวน 7 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิ๊กดูรายละเอียด...  11 มิ.ย. 2564 พัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมมาณ 2563 คลิ๊กดูรายละเอียด...  30 ก.ค. 2563 พัสดุ
 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับหน่วยบริการ 70%) คลิ๊กดูรายละเอียด...  7 ม.ค. 2562 พัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมมาณ 2562  
     1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ คลิ๊กดูรายละเอียด...  14 ธ.ค. 2561 พัสดุ
     2. แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป คลิ๊กดูรายละเอียด...  28 ก.ย. 2561 พัสดุ
     3. แผนจัดซื้อยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด...  28 ก.ย. 2561 พัสดุ
     4. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา คลิ๊กดูรายละเอียด...  28 ก.ย. 2561 พัสดุ
     5. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  คลิ๊กดูรายละเอียด...  28 ก.ย. 2561 พัสดุ
     6. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม คลิ๊กดูรายละเอียด...  28 ก.ย. 2561 พัสดุ
 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับเขต10%,ระดับจังหวัด20%) คลิ๊กดูรายละเอียด...  18 ต.ค. 2561 พัสดุ