เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: แผนการจัดชื้อจัดจ้าง :::

 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับหน่วยบริการ 70%)  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 7 ม.ค. 2562 พัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2562

    1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 14 ธ.ค. 2561 พัสดุ

    2. แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 28 ก.ย. 2561 พัสดุ

    3. แผนจัดซื้อยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 28 ก.ย. 2561 พัสดุ

    4. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 28 ก.ย. 2561 พัสดุ

    5. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 28 ก.ย. 2561 พัสดุ

    6. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 28 ก.ย. 2561 พัสดุ

 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับเขต10%,ระดับจังหวัด20%)  คลิ๊กดูรายละเอียด... | 18 ต.ค. 2561 พัสดุ