เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

::: แผนการจัดชื้อจัดจ้าง :::

 

- แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับหน่วยบริการ 70%)    คลิ๊กดูรายละเอียด...

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2562

    1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์   คลิ๊กดูรายละเอียด...

    2. แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป   คลิ๊กดูรายละเอียด...

    3. แผนจัดซื้อยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา   คลิ๊กดูรายละเอียด...

    4. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของเครือข่าย คปสอ.ท่าวังผา   คลิ๊กดูรายละเอียด...

    5. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   คลิ๊กดูรายละเอียด...

    6. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม   คลิ๊กดูรายละเอียด...

- แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม 62 (ระดับเขต10%,ระดับจังหวัด20%)   คลิ๊กดูรายละเอียด...