เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้ทราบ
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล
  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล

เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับกับทีมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรงพยาบาลท่าวังผาขอแสดงความยินดีกับทีมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ของโรงพยาบาลท่าวังผา

ที่ได้รับรางวัล รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในชุมชน

ในเวทีวิชาการ R2R งานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 7  

ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช