1240 002

เข้าสู่ระบบ

ใครกำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

179340
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
21
64
21
178727
1798
2695
179340

Your IP: 54.224.150.24
Server Time: 2018-10-21 12:26:30

 

R2R TO Transformation 58

@ Thawangpha Hospital

 

   

::: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :::

1. ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ  คลิ๊กดูรายละเอียด...

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    โรงพยาบาลท่าวังผา ประจำปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

3. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    ประจำปีงบประมาณ 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกทั่วไป และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊กดูรายละเอียด...

5. คู่มือการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย ประจำปี 2561

    คลิ๊กดูรายละเอียด...

6. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกการการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย

    อำเภอท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด...

7. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 โรงพยาบาลท่าวังผา  คลิ๊กดูรายละเอียด...

8. รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

    คลิ๊กดูรายละเอียด...

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

    ประจำปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

10. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

    จังหวัดน่าน คลิ๊กดูรายละเอียด...

11. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน คลิ๊ดดูราบละเอียด...

12. คู่มือการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

      การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ  คลิ๊กดูรายละเอียด...

13. รายงานผลการดำเนินงานกลั่นกรอง ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

      ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด...

14. โรงพยาบาลท่าวังผาได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

      ในวันอังคารที่ 26-27 ธันวาคม 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

15. ประการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกร

     ในหน่วยงานด้านการจัดชื้อจัดจ้าง พศ.2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

16. ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

::: แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง :::

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

    ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิ๊กดูรายละเอียด...

2. ชื่อโครงการ จัดชื้อยา Amlodipine 5 mg ขนาดบรรจุ 100 เม็ด

    ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

3. ชื่อโครงการ จัดชื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ

    ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

4. แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

::: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง :::

1. ชื่อโครงการ จัดชื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release

    ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

2. ชื่อโครงการ จัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ

    ประกาวันที่ 12 มิถุนายน 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

3. ชื่อโครงการ จัดชื้อยา Amlodipine 5 mg ขนาดบรรจุ 100 เม็ด

    ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

 ::: ข่าวประกาศการจัดชื้อ-จัดจ้าง :::

1. ประกวดราคาจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ คลิ๊กดูรายละเอียด...

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อ-จัดจ้าง ปีงบ 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

::: ผลการดำเนินการงานจัดชื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) :::

1. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

2. ประจำเดือน เมษายน 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

3. ประจำเดือน มีนาคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

4. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

5. ประจำเดือน มกราคม 2561  คลิ๊กดูรายละเอียด...

6. ประจำเดือน ธันวาคม 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

7. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิ๊กดูรายละเอียด...

8. ประจำเดือน ตุลาคม 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

 

donate tp01small

ขอขอบคุณ นางสาวปริศนา สุทธิแสน ช่วยบริจาคโลงศพและเงิน

อีกจำนวนหนึ่ง อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าวังผา ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  อ่านต่อ...
S  52404303 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลท่าวังผาที่ได้รับรางวัลในเวที R2R ประเทศไทย วันที่ 5-7 กค 2560 อ่านต่อ...
โรงพยาบาลท่าวังผาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรท่าวังผา คุณนงนุช อุ่นใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อ่านต่อ...
IMG 7861 resize

โรงพยาบาลท่าวังผา ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่าได้ดำเนินการตามมาตรฐาน "บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน" อ่านต่อ... 

โรงพยาบาลท่าวังผา ขอแสดงความยินดีกับคุณศภลักษณ์ ธนามี และคณะ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Meta R2R ดีเด่น อ่านต่อ... 

โรงพยาบาลท่าวังผาขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2559 นายแพทย์ ดิเรก สุดแดน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา อ่านต่อ...
ขอแสดงความชื่นชมยินดีบุคลากรโรงพยาบาลท่าวังผาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมและดีเด่นในการประชุมวิชาการ ปี2559 อ่านต่อ...
โรงพยาบาลท่าวังผารางวัล ER Star Award โรงพยาบาลที่มีศักยภาพอุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมพัฒนาสู่ ER ดีเด่นประจำปี 2559 อ่านต่อ...
ขอชื่นชมและแสดงความยินดี คุณชัยพันธ์ วิชา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อ่านต่อ...

 

อ่านข่าวสารกิจกรรมทั้งหมด

 สอนการใช้งานระบบการทำงาน BMS HOSxP

 

ผู้บริหาร

นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน

ผู้อำนวยการ รพ.ท่าวังผา

1240 002

1240 002